Lån med betalingsanmerkning

Kan man få lån med betalingsanmerkninger?

Svaret på ovenstående er tja og uansett må du regne med å betale vesentlig mer i renter og omkostninger på lånet enn om du ikke hadde betalingsanmerkninger.

De fleste banker og kreditt institusjoner skyr unna kunder som er registrert med betalingsanmerkning som pesten og vil ikke engang se nærmere på en lånesøknad i det de forstår at søkeren er registrert med en betalingsanmerkning. Tankegangen til disse bankene er at det skal såpass mye til for å få en betalingsanmerkning i Norge i dag at det skyldes mer enn en purring som er lagt til side og skyldner har i denne perioden hatt god tid på seg til å finne løsninger før det ble en betalingsanmerkning ut av saken. Bankene velger således å ikke bruke tid og ressurser på denne kundegruppen på grunn av den ekstra risiko det medfører samt betydelig merarbeid. Dette er synd da det er fullt mulig å tjene penger på kunder med betalingsanmerkninger så lenge det lages produkter som er tilpasset situasjonen.

Ovenstående tankegang hos vanlige banker er i og for seg grei og forståelig den, men de som har gjeldsproblemer eller har hatt det en gang vet at det er stor forskjell på teori og praksis i denne sammenheng. Gjeldsproblemer starter som oftest på grunn av andre hendelser som sykdom, arbeidsledighet, samlivsbrudd, plutselig uventede og høye ekstrautgifter eller gjerne en kombinasjon av slike hendelser. Man kommer med andre ord på hælene i starten og ting baller fort på seg. Før man vet ordet av det er problemene for store og betalingsanmerkning er et faktum.

Finnes det banker som gir lån til personer med betalingsanmerkninger?

Det finnes banker i dag som er villig til å gi kunder med betalingsanmerkninger lån. Dette forutsetter imidlertid normalt at det finnes betjeningsevne og sikkerhet som kan stilles som pant for lånet. Med sikkerhet for lånet er det stort sett pant i bolig godt innenfor boligens verdi det er snakk om, enten egen bolig eller familie/ venner som stiller opp i en vanskelig situasjon. Tenk deg imidlertid godt igjennom før du ber om slike tjenester da ditt mislighold kan bli katastrofalt for den som har stilt sin bolig som sikkerhet.

Dersom du får innvilget lån med betalingsanmerkninger må du regne med å betale ekstra i renter og omkostninger.

De bankene som er villige til å ta denne ekstra risikoen og merarbeidet det er å refinansiere gjelden til gjeldsofre påtar seg betydelig merarbeid sett i forhold til å låne ut penger til personer med ordnet økonomi uten betalingsanmerkninger. Dette merarbeidet og noe økte risikoen finansierer disse bankene ved å ta høyere etableringsomkostninger og høyre rente. Selv om renten er betydelig høyere enn ved et tradisjonelt boliglån, er det normalt et fornuftig økonomisk valg for dem det gjelder fordi gjelden som refinansieres har enda høyere renter og omkostninger. Risikoen ved slike lån er som sagt ikke vesentlig større da banken i disse tilfellene er ekstra påpasselige med å få tilfredsstillende sikkerhet godt innenfor boligens verdi.

Som sagt er det relativt gode muligheter for å få lån med betalingsanmerkninger vel og merke dersom man har betjeningsevne og at man kan stille tilfredsstillende sikkerhet for lånet, i praksis i form av pant i bolig.