Velkommen til Betalingsanmerkning.net

En betalingsanmerkning ødelegger hele din økonomiske troverdighet!

En betalingsanmerkning setter omgående mange hinder i veien for deg når du skal søke om lån, kredittkort, mobiltelefonabonnement m.m. I de aller fleste tilfeller føler du deg nærmest mindreverdig som kunde, ingen vil ha noe med deg å gjøre og dersom de allikevel aksepterer deg som kunde må du gjerne gå med på elendige betingelser i forhold til kunder uten betalingsanmerkninger. En negativ kredittvurdering som viser uoppgjorte betalingsanmerkninger er med andre ord svært uheldig og bør så langt det er mulig unngås.

Hvilke andre forhold har betydning for din kredittverdighet?

Nå er det ikke bare betalingsanmerkninger som kan ødelegge din kredittverdighet. Forhold som tyder på en utstabil livssituasjon kan også ha betydning for din kredittverdighet. Dette kan være forhold som næringsinteresser, at du flytter ofte, hvor du bor, ustabil inntekt m.m. Når det har sagt har slike forhold relativt liten betydning sett i forhold til en negativ betalingsanmerkning som de aller fleste kreditt tilbydere har satt automatisk sperre på i sine kredittvurderingsrutiner.

Hvordan slette betalingsanmerkninger?

Ting er ikke alltid bekmørkt selv om det kan føles slik. Det finnes nemlig muligheter for å bli kvitt betalingsanmerkninger og det finnes også muligheter for å få refinansierings lån i en slik situasjon. På dette nettstedet vil vi forsøke å gi deg råd og tips i slik henseende slik at du kan oppnå mest mulig med den kredittverdigheten du allerede har og aller helst foreta deg tiltak for å bedre kredittverdigheten og bli kvitt betalingsanmerkninger dersom du har dette.

Finn ut om du faktisk har betalingsanmerkning!

Svært mange går rett og slett i uvitenhet i forhold til om de har en betalingsanmerkning registrert på seg selv eller ikke. Dette skyldes gjerne at de en gang tilbake i tid slet med å betale en eller flere regninger og er usikker på om dette gikk langt nok til at det ble registrert betalingsanmerkning på dem i forbindelse med dette. Dette fører igjen gjerne til at disse ikke tør å søke om lån, kredittkort, bytte telefonleverandør og mye mer. Dersom gjelden det gjelder er oppgjort så skal en eventuell betalingsanmerkning i forbindelse med dette være slettet. Selv om gjelden ikke er oppgjort så er det ikke nødvendigvis registrert betalingsanmerkning. Det kan i så fall skyldes at gjelden er foreldet eller det ikke er satt i gang rettslige skritt de siste årene noe som vil medføre at en gammel betalingsanmerkning aller bort etter 3-4 år.

Dersom du har en betalingsanmerkning du mener er urettmessig så finner du mer informasjon på dette nettstedet om hvordan du kan gå frem for å få slettet denne.