Slik blir du kvitt betalingsanmerkninger!

Mange gjeldstyngede personer som ikke har klart å oppfylle sine betalingsforpliktelser lever dessverre i den villfarelsen at når man først er registrert med betalingsanmerkning er dette en form for svartelisting man aldri blir kvitt. Dette er heldigvis helt feil og det finnes mange måter å få et rent "økonomisk rulleblad" på.

Finn først ut om betalingsanmerkningen er korrekt!

For det første så skal en betalingsanmerkning som skyldes betalingsmislighold slettes når gjelden med omkostninger er innfridd. Dette skal gjøres omgående men noe saksbehandlingstid må allikevel påregnes. Det kan være fornuftig å følge kredittopplysningsbyråene og inkassoselskapene aktivt opp frem til du har fått endelig bekreftet at betalingsanmerkningen er slettet.

Selv om du ikke innfrir gjelden så skal en betalingsanmerkning som en hovedregel aldri være registrert lenger enn inntil 4 år. Dersom kreditor eller inkassoselskapet ønsker at anmerkningen skal registreres på nytt må det eventuelt igangsettes nye rettslige tiltak i saken. Når det gjelder personlig konkurs i enkeltpersonsforetak og åpning av gjeldsforhandlinger (gjeldsordning via namsmannen) gjelder egne regler.

En annen feiloppfatning svært mange har og som inkassoselskapene vet å utnytte er tidspunktet for når en betalingsanmerkning kan registreres. Mange tror et inkassovarsel eller overføring til inkassoselskap alene medfører en betalingsanmerkning. Det korrekte er at inkassoselskapet tidligst kan registrere en betalingsanmerkning 30 dager etter det er satt i gang rettslige tiltak i saken, i praksis er et slikt rettslig tiltak normalt å sende forliksklage til forliksrådet og/ eller utleggsbegjæring til namsmannen. Dersom kravet imidlertid er omtvistet og kravet bringes inn til forliksrådet for å få en avgjørelse kan en betalingsanmerkning registreres først etter at betalingsfristen i en eventuell dom løper ut.

Hvordan bli kvitt feilregistrert betalingsanmerkning?

Svært mange opplever at betalingsanmerkninger de ikke var klar over eller som de trodde var slettet fortsatt står som uoppgjorte saker hos kredittopplysningsbyråene. Dersom du mener en slik registrering er feil er det enkleste å ta kontakt med kredittopplysningsbyrået og forklare hvorfor du mener opplysningen er feil og be dem rette opp i dette. Kredittopplysningsbyråene har i slike tilfeller plikt til å undersøke saken forsikre seg om at anmerkningen er korrekt eller slette denne. Du kan også rette en tilsvarende henvendelse til dem som har innrapportert anmerkningen.

Det kan være greit å være klar over at det er datatilsynet som fører tilsyn med kredittopplysningsbyråene og hovedsaklig finanstilsynet som fører tilsyn med inkassobyråene. Dog kan også datatilsynet utføre kontrolltiltak hos inkassobyråene. En trussel om å kontakte disse kan ofte gjøre disse selskapene mer medgjørlige i tvilstilfeller.

Har jeg krav på erstatning når det feilaktig er registrert betalingsanmerkning på meg?

Mange lurer på om de har krav på erstatning når det har vært feilregistrert betalingsanmerkning på dem. Praksis i norsk rett er normalt at for å få erstatning må du dokumentere at du har lidt et tap. Dersom du ikke kan vise til et økonomisk tap på grunn av betalingsanmerkningen så har du ett dårlig utgangspunkt. Men dersom du kan vise til at en feilregistrert betalingsanmerkning har ført til et økonomisk tap for deg har du i utgangspunktet en god sak men det er alltid mange forhold som spiller inn i slike saker. Dersom du ønsker å gå videre med et krav fordi du har lidt et betydelig økonomisk tap er det fornuftig å kontakte en advokat.

Hvordan bli kvitt en rettmessig betalingsanmerkning?

Dersom du har fått en betalingsanmerkning som er korrekt registrert er den enkleste måten å bli kvitt denne på enkelt og greit å betale kravet i sin helhet. Det har lite for seg å be inkassoselskapet eller kredittopplysningsbyråene om å slette anmerkningen for å være snille eller i bytte mot at du lover å prioritere den aktuelle saken. Dette er gjerne i strid med avtalen mellom inkassoselskapet og kredittopplysningsbyrået og vil forøvrig bidra til å undergrave hele ordningen. Vi har aldri hørt om noen tilfeller hvor betalingsanmerkninger er blitt slettet på denne måten.

Det er forøvrig en mulighet å vente på at betalingsanmerkningen blir slettet etter normalt 4 år når slettefristen nås men man kan risikere at det kort tid etter settes i gang nytt rettslig skritt som på nytt utløser en betalingsanmerkning og/ eller at det er påløpt nye anmerkninger på grunn av annen gjeld som har oppstått fordi du ikke har lykkes med refinansieringsordninger fordi du er registrert med betalingsanmerkning.